Lite om Fruängen & DW


Fruängen ja…

Fruängen bildades redan 1.feb. 1948. Namnet kommer från en gård vid Gamla Södertälje-vägen. Nu för tiden heter kvarteret där gården låg Fruängsgården. Gården som var ett torp revs när det nya, moderna Fruängen började byggas i början på 50-talet.

Gatorna i Fruängen har fiffigt nog namngivits efter kända svenska kvinnor. Så har vi till exempel, Elsa Beskow, Jenny Lind, Eva Bonnier, Jenny Nyström, Karin Boye, Ellen Key, Fredrika Bremer, Hanna Pauli, Elsa Brännström, Anna Sandström, Elin Wägner, Elsa Borg, Hanna Rydh, Katarina (Kata) Dahlström, Lina Sandell och Karolina Widerström.


Karolina Widerström


Karolina Widerström var Sveriges första praktiserande kvinnliga läkaren. Hon föddes 1856 och dog 1949. K. studerade på Karolinska Institutet i Stockholm och var den första, och på sin tid den enda, kvinnliga studenten som fick delta i dissektionerna i anatomisalen.

1888 blev hon med. kand. och i och med det formellt Sveriges första kvinnliga läkare, 32 år gammal.

Hon blev, 15 år innan det var formellt tillåtet för kvinnor att specialisera sig som läkare, amanuens vid Karolinska Institutets kvinnoklinik vid Sabbatsbergs Sjukhus.

1889 var hon med och skrev en lärobok för blivande sjuksköterskor, där hon skrev ett kapitel om ” De kvinnliga könsorganen, deras funktioner samt deras vanligaste sjukdomar”.

Som läkare blev hon mest känd för sin sexualundervisning i Sverige och för sitt arbete med förebyggande hälsovård. Hon engagerade sig i kampen mot prostitution och propagerade för socialt skydd för ogifta mödrar. Som kvinnosakskvinna arbetade hon för en bred social hjälpverksamhet för utnyttjade och misshandlade kvinnor.

Mellan åren 1918 och 1921 var hon ordförande för LKPR, Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt. Hon blev också promoverad till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet 1933. Hon fortsatte sitt politiska engagemang ända till slutet och hon dog 1949, 93 år gammal.

Det var Doktor Widerström det…