Den härninga sajten asså!


Vår policy för bilder personuppgifter som publiceras på DW-sajten.

1.   DW-sajten är skapad av, och riktar sig till kompisar som bott på, eller har kompisankytning till de övre gårdarna på Doktor Widerströms gata i Fruängen, Stockholm.

2. Vi publicerar bilder och texter som skickats in av kompisar som har bott på gatan, eller som finns i kompiskretsen runt om i Fruängen.

3. Vi accepterar inte bilder eller texter med kränkande eller stötande innehåll, och förbehåller oss rätten att själva avgöra var gränsen går för vad som ska anses lämpligt att publicera.

4. Enskilda personer som finns publicerade med bild eller text kan när som helst få sin bild eller text borttagen från hemsidan genom att meddela Arne Gren: arne@proxymedia.se
Ansvariga för hemsidan:

Arne Gren
Lennart Bender
Robert Skragge