Gatans lekar å ramsor mm

Ramsor  |  Ubba |  Cykel-ubba  |  Bollkull på taket  |  Spökhistorier i 33:an  |  Land och Rike  
Små lappar  |  Brännboll  |  Burken är sparkad!  |  Halli Hallå!  |  
BRÄNNBOLL

av Bob i 31:an


En vanlig aktivitet på DW var brännboll som ofta spelades vid Kaninburen, på den gigantiska gräsmattan.

När man skulle välja lag fick två personer stå mitt emot varandra. Den ene hade ett slagträ i handen. Slagträt kastades fram och tillbaka ett förutbestämt antal gånger. Vid det sista kastet gällde det att ta ett taktiskt grepp, inte för högt och inte för lågt på slagträt. Därefter tog man växelvis grepp på slagträt, just ovanför sin kamrats hand. Här gällde det att vara taktisk och ta rätt grepp, man kund välja på hela handen, eller några fingrar åt gången.

Det gick nämligen ut på att vara den som fick det sista greppet om slagträt högst upp vilket då omöjliggjorde för kamraten att fatta något mer tag.

Till sist skulle man med bibehållet grepp om slagträt snurra detsamma först tre varv medsols över huvudet och därefter 3 varv motsols. Om man klarade allt detta fick man börja välja medlemmar i sitt lag.

Sen var matchen strax igång!