Gatans lekar å ramsor mm

Ramsor  |  Ubba |  Cykel-ubba  |  Bollkull på taket  |  Spökhistorier i 33:an  |  Land och Rike  
Små lappar  |  Brännboll  |  Burken är sparkad!  |  Halli Hallå!  |  
RAMSOR MM

...som vi brukade använda på gatan


App Lapp

Denna användes ofta för utsortering i samband med lekar och tävlingar.

Insänd av Bob

App-lapp-sa-att-du-slapp

sitta-i-fars-gamla-hatt

i-förrgår-natt-och

suga-på-en-rutten-napp

ut-slut!


Pelle Plutt
insänd av Lennart B.

Pelle Plutt Plutt Plutt
tog ett skutt skutt skutt

över ån ån ån
tappa tån tån tån

In i kammarn
efter hammarn
spika fast den lilla tån...De va på skolgårn
Melodi: Det var på Capri...
insänd av Lennart B.

Det var på Skolgårn vi mötte varandra

det var på Epa vi snodde vår ring

det var i källarn vi gjorde det andra

Det var på BB vi fick våran Jim.Tre ramsor på raken, av Lennart B

Andra sidan är ni klara?
jajamensan fattas bara


Heja Sverige friskt humör!
det är det som susen gör!


Sassa brassa
mandelmassa!